woensdag 21 augustus 2013

Goud van OUT!

De Nederlandse consument bespaart op z'n vakantie. In 2013 gaat men minder ver, korter, minder vaak of zelfs helemaal niet en tijdens de vakantie wordt er goed op de kleintjes gelet. Dit laatste begint bij het zoeken van een vakantie op het internet. De extra gevoeligheid van de consument voor aanbiedingen maakt deze echter ook kwetsbaar. Vooral wanneer in de media maar ook op vergelijkingssites als bijvooorbeeld Zoover wordt gesuggereerd dat er bijv. bij vakantiehuiseigenaren direkt, goedkoper kan worden geboekt. Resultaat: ondanks het schitterende weer deze zomer waren nog middenin het seizoen de eerste vakantiegangers al weer van de koude kermis thuis. En eigenlijk wisten ze het wel; 'als iets bijna te  mooi is om waar te zijn...'. In de meer onschuldige gevallen,  bleken achteraf zaken toch te zijn tegengevallen. Objectieve, professionele controles vooraf en duidelijke reisovereenkomsten, waaraan de consument gewaarborgde rechten kan ontlenen, schijnen toch belangrijk te zijn. Daarom staat er ook 'Goud van OUT!' boven dit stukje: vakantiehuizen tegen de directe particuliere huurprijs maar met ANVR-/SGR-garantie!

'Goud van OUT!'; je zou kunnen stellen dat het nogal ou(t)bollig klinkt. En zit je anno 2013 te wachten op 'Karakteristiek als van OUT!'? Misschien niet als je van mening bent dat tijden definitief zijn veranderd en dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Misschien wel als je bedenkt dat misschien wel juist in deze toch onzekere tijd, oude, vertrouwde zekerheden, weer belangrijker worden. Want is het niet zo dat onze economie zich golvend ontwikkelt  en de geschiedenis zich deels herhaalt. Bedenk dat juist in de crisis van de tachtiger jaren, in Nederland de eerste reisorganisaties ontstonden die voordelige particuliere vakantiehuizen aanboden én de Stichting Garantiefondsreisgelden (SGR) werd opgericht!

Anno 2013 kan de keuze voor OUT! Vakantiehuizen dus met recht een 'gouden greep' worden genoemd. Je huurt tegen de particuliere prijs maar mét de zekerheden van ANVR-/SGR én laagste prijsgarantie: OUT! werkt niet met door de vakantieganger te betalen toeslagen maar wordt simpel gesteld door de 'adverterende' verhuurder betaald. OUT! hanteert ook ANVR-reisvoorwaarden in plaats van de ANVR-boekingsvoorwaarden: vanaf de internetpresentatie t/m de afhandeling van een onverhoopte klacht over het ter plaatse geleverde, is OUT! voor de consument de aanspreekpartner.

Bij de SGR zijn de (aan)betalingen van vakantiegangers aan op solvabiliteit getoetste reisorganisaties t.b.v. huurders en verhuurders verzekerd. De ANVR stelt de SGR-/Calamiteitenfondsaansluiting als voorwaarde en ziet er op toe dat de aangesloten reisorganisaties instaan voor de gepubiceerde aanbiedingen en duidelijke en eerlijke overeenkomsten met de vakantiegangers aangaan. Met het oog op geschillen is aansluiting bij de Geschillencommissie Consumentenzaken voorgeschreven en staat de ANVR er bij de consument voor in dat uitspraken door de reisorganisaties worden gerespecteerd.

Met de ontwikkeling van bijvoorbeeld de internetgedragscode en de verdere invulling daarvan, zet de ANVR stevig in op zelfregulering. Zo is er veel aandacht voor prijstransparantie, wordt op het tegengaan van koppelverkoop gelet (bijv. het op boekingssites default aangevinkt zijn van bijkomende diensten), wordt de aansprakelijkheid t.o.v. de vakantieganger collectief geregeld en worden ten behoeve van een gelijk speelveld maar bijv. ook met het oog op het milieu, beleidsvoorschriften en regelgeving (mee)ontwikkeld. Denk aan de ANVR-milieubeleidsprogramma's, de bestrijding van sextoerisme maar ook de ANVR-inspanningen om tot eenduidige BTW-regels te komen.

Niet voor niets riep de ANVR daarom onlangs de branchecontroleur van de overheid (de ACM, Autoriteit Consument & Markt, voorheen de Consumentenautoriteit) op om de consument juist te beschermen tegen de gevaren van eerder genoemde ongecontroleerde, direkte aanbiedingen van 'vrije verhuurders' (particulier aanbieders, vakantieparken, advertentiesites/portals enz.). 

In dat verband  een paar toepasselijke open deuren als uitsmijter: OUT! is in. Come in, find OUT! Wij hebben voor iedereen, ook in deze tijd, een bijzonder vakantiehuis, voordelig en vertrouwd als van OUT!